Kapitálový trh

Na kapitálových trzích dochází ke směně peněz na cenné papíry a naopak. Klasickým příkladem může být například nákup akcii nebo dluhopisů. Kapitálový trh se rozděluje na 2 skupiny. Primární a sekundární. Na přimárním se nakupují nové akcie a dluhopisy, které byly právě vydány a nikdy předtím neměli žádného majitele. Sekundární neboli druhotný trh je určen pro přímé obchody mezi spekulanty, kteří využívají rozdílu cen, anebo potřebují nutně hotovost. Na sekundárním trhu koupíte cenné papíry, které už někdo před vámi vlastnil.

S čím vším se obchoduje

Na kapitálovích trzích se obchoduje s akciemi, které je zde možno koupit jak na primárním tak i sekundárním trhu. Dále dluhopisy, které jsou však určeny převážně právnickým osobám jako jsou velké finanční instituce nebo investiční fondy. Dále se zde prodávají podílové listy. Dále je zde možné koupit například i Futures.

Jak se nakupuje

Na kapitálovém trhu obchodují investoři či spekulanti, kterými jsou hlavně banky, penzijnmí a podílové fondy, pojištovny, ale dají se zde nalézt i fyzické osoby, které využívají Kapitálové trhy ke zhodnocení volných peněžných prostředků. Většinou tak činí prostřednictví obchodníka s cennými papíry.

Kapitál

Jak už bylo zmíněno na kapitálovém trhu se obchoduje s kapitálem. Což jsou obecně volné prostředky určené k vytváření dalšího zisku. Kapitál však nemusí být pouze finanční hotovost nebo cenné papíry, ale i patenty či licence, které produkují vlastníkovi zisk. Zisk může být ve formě pravidelných úroků, divident anebo podílu na zisku. Je zajímavé, že za kapitál se pokládá i některé spotřební zboží, které dokud není spotřebováno a může být poskytováno za účelem zisku. Příkladem může být například pujčovna aut nebo obleků. V tomto případě by to byla auta a obleky.
Kapitál může být vlastní, tedy osobní vklad do podnikání, aktuální nakumulovaný zisk nebo rezervní fondy. Dále cizí, což je například pujčka od banky, přítele nebo jen závazek zaplatit zdravotní pojištění. Pak je tu dlouhodobý kapitál, kan spadá pujčka od banky větší než jeden rok, popřípadě dluhopisy nebo i rezervy určene k nakoupení nového majetku určeného k podnikání (například nového auta za 5 let). Poslední je krátkodobý kapitál, což krátkodobá pujčka od banky, nebo dlouhodobá se splatností menší jak 12 měsíců, zálohy od odběratelů nebo nevyplacené mzdy popřípadě dividendy.
Pak je tu zvlášní forma kapitálu, která se nazývá Intelektuální kapitál. patří mezi nehmotný kapitál a je to souhrný název pro schopnosti lidí, které máme k dispozici a jejiž znalosti můžeme zpeněžit. Příkladem může být webdesigner, který může pro klienta vytvořit webdesign.

Vliv kapitálového trhu

Kapitálový trh má vliv na měnu dané země. Ovlivňuje také nezaměstnanost nebo regionální rozvoj. Pokud se trhu dobře daří, daří se dobře i státu. Stát má proto spoustu kontrolních mechanizmů, které mohou to kapitálového trhu více či méně zasahovat. Asi největším je Česká Národní Banka, která může změnou úrokové sazby spomalit nebo zrychlit dění na kapitálovém trhu. Jak už se ukázalo mnohokrát v historii, právě ČNB toho může hodně zachránit a pomoct tak například proti sílící koruně, která by mohla ohrozit exportéry. Vliv kapitálového trhu pociťujeme každý den. Určuje se na něm cena všeho v následujících dnech nebo týdnech. Nejvíce to můžeme pocítit například u změny ceny paliv, které pak ovlivňují vše. "zdraví" kapitálového trhu také odráží stabilitu země a vlády v něm. V mnoha Afrických zemích prakticky nefunguje a dokud se nestabilizuje ekonomika na úrovni Kapitálovích trhů tak ani fungovat nemůže.

Reklama

Další odkazy

Akciove trhy
Dluhopisy
Kreditni karta
Kapitalove trhy
Penzijni fond
Platebni karta
Podilove listy